- - 2022-04-25

2021 metais šventėme gimnazijos jubiliejų. Jono Jablonskio gimnazijoje mokėsi daug Lietuvą garsinančių žmonių: Valdas Adamkus, Violeta Palčinskaitė, Giedrius Kuprevčius, Povilas Vanagas ir daugelis kitų. Norėdama sužinoti, kokia gi buvo gimnazija anksčiau, kalbinsiu vieną iš gimnazijos buvusių mokinių, paskatinusių mane mokytis Jono Jablonskio gimnazijoje, mano mamą Dinaldą Simuntienę.

Kodėl pasirinkote mokytis Jono Jablonskio gimnazijoje?

Kadangi gyvenau Žaliakalnyje, turėjau galimybę mokytis ,,Saulės“ arba Jono Jablonskio gimnazijoje. Daug nedvejodama pasirinkau pastarąją, nes imponavo tai, jog Jono Jablonskio gimnazijoje buvo sustiprintas anglų kalbos mokymas. Anglų kalba žavėjausi nuo pat mažens. Galimybė mokytis anglų kalbos nuo pirmos klasės, charizmatiškos bei profesionalios mokytojos paskatino rinktis šias studijas ir sieti savo gyvenimą su anglų filologija.

Klasės nuotrauka su auklėtoja

Kokia buvo Jono Jablonskio gimnazija, kai joje mokėtės jūs?

Prisimenu šaltą 1982 metų rugsėjo pirmosios rytą, kai su kardeliu rankoje pravėriau mokyklos duris. Mokykla pasirodė be galo didelė ir klaidi. Pradinėse klasėse pamokos vyko naujajame priestate, kuriame buvo įrengta valgykla ir sporto salė. Pertraukų metu, lydimi pirmosios mokytojos Aldonos Stanikūnienės, eidavome į valgyklą, kuri taip pat atrodė ypač erdvi. Kiemas pertraukų metu prisipildydavo mokinių klegesio, žaisdavome kvadratą, ,,klasę“, itin populiaru būdavo šokinėti šokdyne. Vėliau, vyresnėse klasėse, pamokos vykdavo senajame pastate, kuriame yra didingieji gimnazijos laiptai. Mokykloje buvo dvi bibliotekos – viena lietuvių literatūros, kita – anglų. Jose dažnai vykdavo anglų kalbos pamokos.

Rugsėjo pirmosios šventė 1982m.

Kuo Jono Jablonskio gimnazija išsiskyrė iš kitų mokyklų?

Kaip ir minėjau anksčiau, iš kitų Kauno miesto mokyklų gimnazija išsiskyrė sustiprintu anglų kalbos mokymu. Garsėjo puikiais mokytojais ir gerais mokinių pasiekimais bei buvo geriausia mokykla Kauno mieste. Didžiuojuosi, jog buvau šios gimnazijos mokinė.

Koks mokomasis dalykas patiko/ nepatiko labiausiai?

Mėgstamiausias mokomasis dalykas buvo anglų kalba, nes buvau linkusi į humanitarinius mokslus. Labiausiai nemėgau tiksliųjų mokslų: chemijos, fizikos ir matematikos, nes šie mokomieji dalykai, man kaip humanitarei, buvo patys sunkiausi ir neįdomiausi. Kaip bebūtų keista, vienais metais, kai fizika buvo dėstoma anglų kalba, šis mokomasis dalykas tapo įdomesnis, nors daugeliui mokinių buvo didžiulis iššūkis.

Anglų kalbos pamoka bibliotekoje

Koks įsimintiniausias prisiminimas iš mokyklos/gimnazijos laikų?

Buvau pažangi mokinė, todėl niekada neteko atsidurti direktorės kabinete. Labiausiai įsiminė klasės išvykos ir vakaronės mokykloje. Taip pat puikiai prisimenu mokyklą po Sausio 13-osios įvykių, kai buvo degamos žvakutės, istorijos pamokų metu diskutuodavome laisvės ir nepriklausomybės temomis.

Renginiai yra neatsiejama dabartinės gimnazijos dalis. Ar kai jūs mokėtės buvo organizuojami renginiai ir šventės?

Taip, žinoma, gimnazijoje vyko įvairūs renginiai. Šimtadienis buvo svarbiausias metų renginys mokykloje, kuriam buvo ruošiamasi ištisus mokslo metus. Kiekvienais metais Panemunės šile buvo organizuojama sporto šventė. Taip pat vykdavo dainų konkursai, vaidinimai bei klasių pasirodymai.

Akimirkos iš Šimtadienio

Ko palinkėtumėte gimnazijai jubiliejaus proga?

Jono Jablonskio gimnazijai linkiu nesustoti tobulėti ir augti, toliau garsėti geru gimnazijos vardu bei sėkmingai vykdyti bakalaureato programą. Patiems gimnazistams norėčiau palinkėti siekti aukštumų, garsinti gimnaziją savo aukštais pasiekimais bei didžiuotis, jog esate jablonskiečiai.

Džiaugsmingos akimirkos pertraukos metu

Dėkoju už nuoširdų interviu bei už nuotraukas iš asmeninio archyvo Dinaldai Simuntienei.

 

Martos Simuntytės, 2 ak klasės mokinės, interviu su mama, gimnazijos alumne Dinalda Simuntiene (Stasionyte)

sužinok apie naujus straipsnius pirmas