- , , and - 2022-04-26

Kad mokyklos pasirinktas kelias būtų sėkmingas, labai svarbu yra jai vadovaujantys, ją kuriantys žmonės. Jono Jablonskio gimnazijai pasisekė — jos likimas susijęs su kūrybingais, kompetentingais vadovais. Kaip jau supratote, pristatome Kauno Jono Jablonskio gimnazijos buvusius ir esančius direktorius.

Antanas Jonikaitis

Nuotraukoje Antanas Jonikaitis sėdi ketvirtas iš dešinės pirmųjų mokytojų kolektyve

1931-1937 metais mokyklai vadovavo Antanas Jonikaitis. Apie šį vadovą, kuris tuo metu buvo vadinamas vedėju, žinių beveik neišliko, tačiau teigiama, kad jo vadovavimo metai buvo labai svarbūs formuojant kolektyvą, kuriant mokyklos, esančios Žaliakalnyje, savitumą.

Jurgis Mileris

Direktorius Jurgis Mileris vadovavo Jono Jablonskio mokyklai nuo 1937 iki 1957 metų. Tai buvo plačios erudicijos žmogus, asmenybė. Ryškiausią prisiminimą apie jį aptikome mūsų gimnazijos mokinės, poetės, dramaturgės, eseistės Violetos Palčinskaitės knygoje ,,Atminties babilonai arba aš vejuosi vasarą”. Ji pasakoja istoriją apie tai, kaip direktorius Jurgis Mileris namuose slėpė pabėgusią tremtinių mergaitę. Dar vienas sunkiai suvokiamas faktas apie direktorių — jo kabinete kabojo didžiulė Jano Mateikos paveikslo ,,Žalgirio mūšis‘‘ reprodukcija. Sovietmečiu! Tai labai drąsu. Iš nuotraukos į mus žvelgia gero veido, šviesus žmogus, palikęs neišdildomą įspūdį Kauno Jono Jablonskio gimnazijos istorijai.

Janina Šerelienė

1957 metais vadovavimo mokyklai vairą perėmė direktorė Janina Šerelienė. Ši direktorė mokyklai vadovavo iki 1964 metų. Pirmąją abiturientų laidą taip pat išleido ji, jai vadovaujant nuskambėjo Paskutinis skambutis, skelbiąs, kad pirmoji mokyklos abiturientų laida pasiruošusi brandos egzaminams. Janina Šerelienė juos šiltai pasveikino.

Apie darbo šioje gimnazijoje pradžią prisimena pati direktorė:

,,1957 metais, ruošiantis egzaminams, buvau pakviesta į Kauno partijos komitetą ir sužinojau, kad esu numatoma XXIII — ios vidurinės mokyklos direktore. Norėjau dar pailsėti po neakivaizdinio mokymosi, po egzaminų, bet… rugpjūčio mėnesį nešiau du svarbius dokumentus: rusų kalbos ir literatūros fakulteteto baigimo diplomą ir LTSR švietimo ministro įsakymą vadovauti J. Jablonskio vidurinei mokyklai.

Pirmasis mokyklos posėdis išliko ilgam atmintyje: pradėjus darbą, dalis kolektyvo verkė buvusio direktoriaus, dalis jau klausė naujojo direktyvų. Labai išgyvenau ir aš, nes ilgametis mokyklos direktorius buvo tikrai puikus žmogus. Bet dirbti ir prisijaukinti kolektyvą reikėjo.‘‘

Vytautas Dagys

Vytautas Dagys tęsia puikių Jono Jablonskio vidurinės mokyklos direktorių sąrašą. Pradėjęs 1964 mokyklai vadovavo iki 1968 metų.

Prisiminimuose, įrašytuose mokyklos metraštyje, skaitome: ,, Į šią mokyklą atėjau 1958 metais. Tai buvo mano ir pedagoginio darbo pradžia. Nuo 1964 metų teko imtis vadovauti mokyklai. Negaliu pasakyti, kad ėmiausi šio darbo su labai dideliu entuziazmu, nes mokyklos perspektyva nebuvo viliojanti. Mokykla išgyveno sunkų reformų laikotarpį. Ėjo gamybinio mokymo įkarščio metai — didžioji dauguma mokinių ateidavo iš kitų mokyklų, kur jie nepasižymėjo nei noru mokytis, nei pavyzdinga drausme ir elgesiu, todėl pagrindinius mokyklos uždavinius spręsti buvo sunku. Be to, prasidėjo priestato statyba, kuri labai atitraukdavo nuo tiesioginio darbo mokykloje. Tačiau mes visi taip laukėme naujų erdvių klasių, kad nesitaikstėme su jokiais sunkumais. Priestato gavimas — naujo etapo pradžia mokykloje. Mes ne tik išsiveržėme į erdvę, pradėjome dirbti viena pamaina, bet ir pamatėme šviesią, viliojančią mokyklos perspektyvą. Gamybinio mokymo eksperimentas baigėsi. Turėdami dabar didesnes patalpas, palankesnes darbo sąlygas, — sako mokyklos direktorius V. Dagys, — mes galėsime geriau vykdyti tuos uždavinius, susijusius su mokyklos ateitimi.“

Gražina Piotuchovienė

Kita mokyklos direktorė — charizmatiškoji  Gražina Piotuchovienė, kurios laukė ypač sunkus vadovavimo mokyklai periodas. 1968 — 1989 metai, gilus sovietmetis. Gražinos Piotuchovienės darbštumas, reiklumas, asmenybė žavėjo daugelį mokinių.

1954 m. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, įgijusi anglų kalbos mokytojos kvalifikaciją, jauna pedagogė Gražina XXIII vidurinėje mokykloje pradėjo dėstyti anglų kalbą. Vėliau dirbo Kauno Požėlos raj. Švietimo skyriaus inspektore, VII — osios vid. mokyklos anglų kalbos mokytoja. Nuo 1963 m. G. Piotuchovienė dirba J. Jablonskio vidurinėje mokykloje: pradžioje anglų kalbos mokytoja, vėliau direktoriaus pavaduotoja, o 1968 m. tampa direktore. 22 metus G. Piotuchovienė vadovavo J. Jablonskio vidurinei mokyklai. Šios direktorės dėka mokykla išgarsėjo ne tik Kaune, bet ir visoje  Lietuvoje dėl labai gero anglų kalbos paruošimo lygio. Apskritai vadovaujant šiai direktorei mokykla tapo traukos centru gabiems ir daug pasiekti norintiems mokiniams. Dėl savo darbštumo, pedagoginio talento, gebėjimo vadovauti direktorė Gražina Piotuchovienė sukūrė labai stiprų mokytojų kolektyvą, išugdžiusį daug gabių asmenybių. 1990 metais savo postą užleido Vytautui Gyliui, pati dar metus laiko mokytojavo.

Vytautas Gylys

Vytautas Gylys mokyklos direktoriumi dirbo 1989 — 2016 metais. Tik pradėjęs vadovauti įkvėpė mokyklai modernumo, jaunatviškumo dvasios. „Dirbdamas vidurinės mokyklos direktoriumi, įsitikinau, kad tik apsišvietusi ir išsimokslinusi tauta pajėgi sukurti gerovę visiems žmonėms“, — sakė jis. Mokyklos vadovas ypač rūpinosi švietimo reforma  ir jaunosios kartos ugdymu. Mokėsi JAV Missouri valstijos direktorių akademijoje, stažavosi Danijoje ir Norvegijoje, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

„Dabartiniai bendruomenės nariai dirba taip pat nuoširdžiai ir pasiaukojančiai, kaip ir pirmtakai, todėl esame žinomi ir gerbiami ne tik gimtajame Kaune, bet ir Lietuvoje. Žinomi, nes mes vieni iš pirmųjų ėmėmės kurti humanitarinio bei realinio profilio gimnaziją ir pasiekėme savo tikslą, nes kiekvienais metais paleidžiame būrį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje paruošto jaunimo. Vėl subrandinti nauji sumanymai, kurie padės ir toliau išlikti patraukliems bei šiuolaikiškiems “, — teigė jis. Gimnazijos 70—mečio proga direktorius mokytojams ir mokiniams linkėjo ,,nuolat imtis to, kas sunkiausia, drąsiausia ir įdomiausia, nuolat mokytis, visada treniruotis ir niekada nesiliauti gilintis į tą tobulą, visa apimantį gyvenimo pradą.”

Danguolė Miškinienė

Pristatome nuo 2017 metų vadovaujančią gimnazijai direktorę Danguolę Miškinienę, kurios pedagoginė karjera prasidėjo Vilniaus universitete ir toliau sėkmingai tęsiasi mūsų gimnazijoje. Mokyklos vadovė rūpinasi ne tik su gimnazija susijusiais reikalais, taip pat dalyvauja ir įvairiuose projektuose. 2019 metais konkurse ,,Metų kaunietė“ laimėjo trečiąją vietą, o 2020 metais yra pelniusi inovatyviausio metų mokyklos vadovo apdovanojimą. Danguolė Miškinienė yra VDU Švietimo vadybos studijų programos komiteto narė, VDU Švietimo vadybos magistrantų baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė. Direktorė dirba ir Lietuvos sporto universiteto lektore. KJJG bendruomenė didžiuojasi savo aktyvia direktore, dėl kurios iniciatyvumo mokykloje yra atnaujintas ugdymo turinys ir modernizuojamos mokyklos aplinkos. Ši direktorė su komanda pradėjo Tarptautinio Bakalaureato Diplomo ir Middle Years programas bei siūlo mokiniams nacionalinėje programoje rinktis skirtingus klasių modelius — verslumo, akademines, germanistikos, kūrybinių industrijų, dvikalbes klases.

„Tirti aplinką, nustatyti pasikeitusius poreikius ir rasti teisingą sprendimą, padedantį mano organizacijai augti ir klestėti, — tai yra mano, vadovo, inovatyvumo supratimas”, — sako Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė. Tai jai puikiai sekasi. Didžiuojamės savo gimnazija, kuriai vadovauja ši jaunatviška ir kūrybiška direktorė.

Tai yra mūsų gimnazijos lyderiai, kurie paliko didelį pėdsaką mokyklos istorijoje. Džiaugiamės galėdami susipažinti su šiomis asmenybėmis! Be jų Kauno Jono Jablonskio gimnazija nebūtų tokia išskirtinė.

Milda Gadliauskaitė, Ugnė Grigaliūnaitė, Arijana Kaminskaitė, Ugnė Bačkytė, Žurnalistų klubo narės

 

 

sužinok apie naujus straipsnius pirmas