Ugnė Bačkytė

Save galėčiau apibūdinti kaip komunikabilią, drąsią ir draugišką asmenybę. Gyvenime didžiausią džiaugsmą ir laimę teikia šeima, draugai, šokiai, muzika ir gera knyga.
Kiekvienam žmogui norėčiau palinkėti drąsos ir pasitikėjimo siekti savo užsibrėžtų tikslų bei svajonių!

Naujausi mano straipsniai