- - 2022-02-09

Nematomi Kauno kultūros herojai — tai jauni aktyvistai, kurie drąsiai kovoja už savo įsitikinimus, atstovauja visuomenės interesams, nors dažnai lieka antrame plane, už renginio organizatoriaus vardo. Tačiau būtent šie žmonės įkvepia jaunimą, jų skleidžiamas pozityvumas ir palaikymas praskaidrina ramias Kauno gatves, originaliais būdais atkreipia dėmesį į svarbias problemas, kurias kiti yra linkę pamiršti.

Norėdama atkreipti dėmesį į rečiau paminimas organizacijas, įnešančias į Kauno kultūrinį gyvenimą naujų spalvų, pristatau jums interviu su klimato judėjimų ir Interact klubo atstovais.

Kaip apibūdintumėt XR judėjimo veiklą, kuo ji ypatinga?

Extinction Rebellion judėjimas — tai yra pilietinio nepaklusnumo judėjimas! https://www.facebook.com/isnykimosukilimas/ XR judėjimas pasižymi drąsa, ryžtu ir griežtu tiesos sakymu. Jo veikloje nebijoma imtis radikalių, net kartais nelegalių protestavimo būdų bei ieškoti kuo įdomesnių, šokiruojančių meninių priemonių žmonių dėmesiui atkreipti.

Koks svarbiausias Kauno Fridays For Future organizacijos tikslas šiuo metu?

Šiuo metu Kauno FFF svarbiausia yra edukuoti Kauno gyventojus apie klimato krizės grėsmes ir išplėsti protestavimo kultūrą. Siekiame labiau pritraukti miestiečius prie organizuojamų protestų ir mitingų.

Ką Jums reiškia dalyvavimas organizacijų, kovojančių už klimato teisingumą veikloje?

Man tai yra pilietinė pareiga. Kaip Kauno gyventoja ir kaip Žemės gyventoja, jaučiu pareiga kovoti už tai, kas svarbiausia, — mūsų namus. Kadangi klimatas yra krizėje dėl mūsų, žmonių, įtakos, turime iš visų jėgų stengtis tas klaidas ištaisyti. Negalime palikti šių didelių problemų spręsti ateities kartoms

Kodėl verta prisijungti prie šių judėjimų?

FFF ir XR yra vieninteliai Lietuvoje, tiesiogiai kovojantys su klimato krize. Taip pat šie judėjimai yra veiksmingi tik tada, kai turime daug prijaučiančių žmonių, kadangi norėdama pasiekti pokyčių nacionaliniu ar net tarptautiniu mastu, dauguma žmonių turi to reikalauti iš valdžios. Todėl tam, kad sumažintume klimato kaitos padarinius, turime jungtis prie šių aplinkosauginių judėjimų.

Su kokiais sunkumais susiduriate organizuodami FFF ir XR veikas?

Su žmonių abejingumu, beviltiškumu ir atsakomybės stoka. Lietuvos žmonės dar kol kas nėra labai ryžtingi už kažką kovoti. Bet protestų kultūrą auginame! Dauguma nemano, kad tai jų pareiga arba galvoja, kad toks ir yra žmonių likimas — išnykti. Taip pat Lietuvoje protestavimo kultūra yra mažai išsivysčiusi, todėl dauguma nemato prasmės eiti į gatves ir protestuoti.

Ko palinkėtumėte jaunimui, norinčiam prisidėti prie šiuolaikinių problemų sprendimo?

Nebijoti kalbėti apie šias problemas ir kurti bendruomenes. Kalbėkite, tarkitės, ieškokite atsakymų, domėkitės naujovėmis, ieškokite bendraminčių, nes tik būdami kartu ir drąsiai išreikšdami nepasitenkinimą dabartine situacija, pasieksime didelių pokyčių.

 

Už atsakymus dėkojame Elzei Drūlytei, atsakymus parengusiai klimato aktyvistų vardu.

Kaip apibūdintum Interact klubo veiklą?

Interact’as yra labai visapusiškas. Dauguma klubų vykdo labdaringą veiklą, padeda miestuose ir t.t. Kauno Interact išsiskiria tuo, kad daug laiko skiria menui, kultūrai ir visuomenės problemoms nagrinėti bei užsiima ta pačia socialine veikla.

Ką Tau reiškia Interact klubas?

Esu Interact klube jau trečius metus. Jis man reiškia labai daug, nes galiu sakyti, kad jame pradėjau rimtesnę renginių organizavimo veiklą. Anksčiau viskas buvo tik mokyklos ribose, o dabar garsėjame ir Kauno mieste. Renginių organizavimas yra mano aistra ir pasididžiavimas. Prisimenu, kaip gera buvo surengti pirmąjį renginį ir kaip tai suartino komandą. Kartu susipažinau su daug naujų asmenybių (ne tik iš Kauno), kurios įnešė daug spalvų į mano gyvenimą.

Kodėl verta prisijungti prie Interact klubo?

Visų pirma, labai kviečiu prisijungti dėl naujų pažinčių. Šiais metais komanda yra didelė ir tikrai atrasite naujų draugų. Kaip visiems sakau, Interact yra klubas, kuriame galite įgyvendinti savo idėją ir įgyti naujų patirčių. Stengiamės visada duoti pabandyti, suklysti, nes taip mokomės, nesvarbu, ar tai būtų tekstai, rėmėjų paieška ar grafikos kūrimas.

Kokia veikla užsiimi už Interact’o ribų?

Praeitais metais priklausiau mokyklos tarybai, debatų klubui ir pradėjau savanoriauti Kauno menininkų namuose. Šiuo metu, tapus Interact prezidente, teko atsisakyti poros ir likau tik savanorė KMN, bet aišku esu įsiliejusi ir į mokyklos bendruomenę. Laisvu laiku taip pat užsiimu savęs edukacija: nuo meno iki politikos ir filosofijos.

Į ką, Tavo nuomone, šiais laikais turėtume atkreipti daugiau dėmesio?

Šiais laikais daugiau dėmesio turėtume kreipti į mažumas, socialinę atskirtį ir kultūros mažėjimą Kaune ir Lietuvoje. Manau, tai yra svarbios problemos, kurios liečia mus visus kiekvieną dieną. Esu labai užsidegusi visais klausimais, stengiuosi daryti daug ir edukuoti aplinkinius.

 

Dėkojame Urtei Girčytei, Kauno Interact klubo

Straipsnį parengė Gabija Vaitkevičiūtė, 2ak. Klasės mokinė

Straipsnyje panaudotos nuotraukos iš Kaunas Interact klubo ir Fridays For Future Kaunas archyvo

sužinok apie naujus straipsnius pirmas