- - 2016-12-21

Praeitą savaitę gruodžio 15d. minėjome mūsų gimnazijos 85-ąjį jubiliejų! Į šią nuostabią šventę sugūžėjo esami ir buvę mokyklos mokytojai, mokiniai ir svečiai (kurie neleido jų vadinti svečiais, nes mūsų mokykloje jie jaučiasi lyg namie). Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje buvo laikomos šv. mišios už Jono Jablonskio gimnaziją.

Šv. mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje
Šv. mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje

Po mišių mokytojai turėjo kavos pertraukėlę. Popiet mokyklos aktų salėje vyko koncertas. Renginį pradėjo direktorė Nijolė Bakšienė pasakydama kalbą ir padėkos žodžius. Deja, į šventę negalėjo atvykti buvęs šios gimnazijos mokinys ir buvęs LR prezidentas Valdas Adamkus, bet atsiuntė pasveikinimą, kuriame prasitarė, jog būtent Jono Jablonskio mokykla atvėrė jam duris į gyvenimą. Sveikinimų sulaukėme ir iš buvusio direktoriaus Vytauto Gylio, o mokytojams padėkas įteikė Kauno savivaldybės Švietimo skyrius.

Senieji mokyklos dienynai

Mokyklos akimirkos, kurias galite pamatyti mokyklos trečiame aukšte

Mokytojai
Mokytojai
Mokytojai
Direktorė Nijolė Bakšienė sako kalbą

Renginio vedėjai

Mokytojams įteikiamos padėkos

Buvusio direktoriaus Vytauto Gylio sveikinimai

Mokytojai

Renginyje koncertavo buvę ir esami mokiniai, šoko dvyliktokų kolektyvas. Istorijos mokytoja Renata Gimžūnienė papasakojo mokyklos istoriją, o abiturientai Vytenė Sorokaitė ir Mantas Krasnickas apžvelgė gimnazijos naujoves. Koncertą vainikavo mokyklos himnas.

Mokinių pasirodymai
Mokinių pasirodymai
Mokinių pasirodymai
Mokinių pasirodymai
Mokinių pasirodymai
Mokinių pasirodymai
Abiturientai Vytenė Sorokaitė ir Mantas Krasnickas apžvelgė gimnazijos naujoves
Giedamas mokyklos himnas
Giedamas mokyklos himnas
Giedamas mokyklos himnas

Prisiminkime Jono Jablonskio gimnazijos istoriją:
1930 m. rugsėjo 8 d. buvo pasirašytas aktas apie pradžios mokyklos, skirtos darbininkų vaikams statybą, o 1931 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo pirmieji mokslo metai. Tų pačių metų spalio 9d. Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos įsakymu mokyklai suteiktas Jono Jablonskio vardas.

 4 dešimtmetis. Pirmoji gimnazijos nuotrauka

4 dešimtmetis. Pirmoji gimnazijos nuotrauka

Karo metais, vokiečiams okupavus Kauną, mokyklos patalpose buvo įrengta karo ligoninė. Tik 1946 m. mokyklai grąžinamos patalpos, ji pavadinama 10-ąja pradine mokykla, kuri 1951 m. perorganizuojama į 8-ąją septynmetę, o 1957 m. į 23-ąją vidurinę mokyklą.

5 dešimtmetis. Po karo pasodinti gluosniai, kurių, deja, jau nebėra.
4 dešimtmetis. Direktorus ir mokytojas J. Mileris su 6-uoju berniukų skyriumi. Šiame skyriuje buvo ir LR prezidentas Valdas Adamkus.

1958 m. mokyklai sugrąžintas Jono Jablonskio vardas, o 1961 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida.
1963 m. mokykloje įvedamas sustiprintas politechninis mokymas, sukomplektuojama daugiau vyresniųjų klasių, o pradinių klasių mokiniams parūpinamos kitos patalpos.
1965 m. – iškyla pirmasis priestatas, kuriame įrengiama 15 klasių. Tais pačiais metais atsisakoma politechninio mokymo, įvedamas sustiprintas anglų kalbos mokymas. Į savo mokyklą sugrįžta pradinių klasių mokiniai.

1965 m. iškyla pirmasis mokyklos priestatas

1965 m. iškyla pirmasis mokyklos priestatas

1977 metais išauga dar vienas priestatas, kuriame įrengiama sporto salė, valgykla, 12 klasių. Nuo 1992 m. mokiniai į pirmą klasę nepriimami.

1977 m. išauga dar vienas pastatas kuriame įrengiama sporto salė ir valgykla

1994 m. rugsėjo 1 d. atidarytos 3 pirmos gimnazijos klasės. Jono Jablonskio vidurinė mokykla siekia gimnazijos statuso.
1997 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteikiamas humanitarinio profilio gimnazijos statusas.
1998 m. birželio 2 d. suteikiamas realinio profilio gimnazijos statusas.

Daugiau akimirkų iš mokyklos gyvenimo:

Mokytojų kolektyvas tarpukariu
Mokyklos vaidinmas. Mergaitė ant kėdės - buvusi direktoriaus pavaduotoja ir mokytoja Nijolė Stočkuvienė
Mokyklos vaidinimas
Gimnazijos mokytojų kolektyvas 1997 m.
Gimnazijos mokytojai 2016 m.
Dalyvavmas miesto šventėse tada...
… ir dabar

Dėkojame visiems susirinkusiems ir padariusiems šią šventę jaukią ir linksmą!

Daugiau akimirkų iš jubiliejaus rasite čia.

sužinok apie naujus straipsnius pirmas