, , - - 2023-09-27

Kasmet rugsėjo 26-ąją minima Europos kalbų diena. Europos Taryba, bendradarbiaudama su Europos Komisija, šią iniciatyvą pirmą kartą pristatė 2001 metais, siekdama paskatinti europiečius mokytis kalbų ir gilinti jų supratimą apie Europos kultūrinį paveldą. Kiekvienais metais ši iniciatyva suburia ir mūsų gimnazijos bendruomenę. Šiais metais kalbų mokytojai pakvietė mokinius dalyvauti įvairiose veiklose.  

IMG_5842

Nuotraukoje bei viršelio nuotraukoje – Jaunimo Europos Komandos narė, jablonskietė Arijana Kaminskaitė veda pamoką Europos kalbų dienos proga, su protmūšiu bei diskusija apie daugiakalbystę.

Lietuvių kalbos mokytoja Justina Rutkauskienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Bitkevičienė pirmų gimnazijos klasių mokiniams organizavo integruotą kalbų pamoką ,,Skirtumai sujungia”. Mokytojos mus supažindino su kalbų kilme, formavimusi, papasakojo apie kalbų skirtumus ir panašumus, daugiakalbystės privalumus šiuolaikiniame pasaulyje ir skyrė mums itin sudėtingą užduotį – anglų kultūros reiškiniams, tradiciniams valgiams sukurti lietuviškus atitikmenis pagal J. K. Rowling bestselerio ,,Hario Poterio” ištraukas (o šis turbūt viena labiausiai parduodamų knygų visame pasaulyje, jos vertėjai kaip ir mes pamokoje turėjo ne tik išversti tekstą, bet ir išlaikyti burtų pasaulio paslaptingumą, sukurti naujų žodžių, atitinkančių teksto nuotaiką, kad kuo įdomesni jie būtų)“.  

Nemažai antros klasės mokinių dalyvavo Europos kalbų dienos protmūšyje KTU studentų miestelio bibliotekoje. Ar žinojote, pavyzdžiui, kad Šekspyras vartojo 30 000 žodžių, o šiandien išsilavinę anglakalbiai savo kasdienėje kalboje vartoja tik 15 000 žodžių, kad japonų kalboje yra 20 000 žodžių, pasiskolintų iš anglų kalbos, ir tai sudaro beveik 10 % japonų kalbos, o airių kalboje nėra žodžių „taip“ ir „ne“? Be to, mokiniai lygino Europos kalbas su savo gimtąja lietuvių kalba ir atrado ne tik daug panašumų, bet ir skirtumų, kurie lietuvių kalbą išskiria iš kitų Europos kalbų. Ar žinojote, kad nė viena Europos kalba neturi raidės „ė“ ir kad mūsų kalbą praturtina mažybinės formos, kurios nebūdingos didžiajai daliai kitų Europos kalbų?  

Džiaugiamės, kad ir patys mokiniai – JJG Balso žurnalistai (Darija, Jonas ir Rokas) – ėmėsi iniciatyvos bei pasiūlė šmaikščiomis mintimis pasidalyti Europos kalbomis.  

Hitleris, eidamas pro kryžių, ir klausia Kristaus:
– Viešpatie, ar aš esu laimingas šiame pasaulyje?
– Laimingas, – atsako jam Dievas.
Hitleris ir vėl klausia:
– O kodėl aš laimingas?
– Todėl tu laimingas, kad mano kojos prikaltos prie kryžiaus, – atsakė jam Kristus. 

Vokiečių kalba 

Hitler geht am Kreuz vorbei und fragt Christus:  

“Herr, bin ich glücklich in dieser Welt?”  

„Glücklich”, antwortet ihm Gott.  

Hitler fragt noch einmal:  

„Und warum bin ich glücklich?”  

„Darum freust du dich, dass meine Füße ans Kreuz genagelt sind”, antwortete ihm. 

 

Anglų kalba 

Client: Waiter, I’d like a bottle of wine. 

Waiter: What year, sir? 

Client: Well, I’d like it right now. 

 

Klientas: Padavėjau, aš norėčiau butelio vyno. 

Padavėjas: Kuriais metais (kurių metų), pone?  

Klientas: Na, aš norėčiau to dabar. 

………………………………………………………………. 

Once, my father came home and found me in front of a roaring fire. That made my father very mad, as we didn’t have a fireplace.  

 

Kartą tėvas grįžo namo ir rado mane priešais liepsnojantį laužą. Tai labai supykdė mano tėvą, nes mes neturėjome židinio. 

Prancūzų kalba 

– “Ecoute”, dit la maman à sa petite fille,” si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n’es pas sage, tu iras en enfer.”– “Et qu’est-ce que je dois faire pour aller au cirque?” 

 

– Klausyk, – tarė mama savo mažajai dukrai, – jei būsi gera, pateksi į dangų, o jei nebūsi gera – pateksi į pragarą. 

– O ką man daryti, kad eičiau į cirką? 

 

Julien demande 10 euros à son père. 

– C’est pour quoi faire? 

– Pour donner à une vieille dame ! 

– C’est très bien de vouloir l’aider ! Et où est cette vieille dame? 

– Là-bas, elle vend des glaces ! 

 

Julianas prašo tėvo 10 eurų. 

– Kam?  

– Padovanoti senai panelei! 

– Labai gerai, kad nori jai padėti! O kur ta senutė? 

– Ten ji parduoda ledus! 

Ispanų kalba 

Una niña serpiente le pregunta a su mamá: 

– Mamá, ¿somos venenosas? 

La madre, sorprendida, le contesta: 

– ¿Porqué quieres saber, hija mía? 

Entonces la niña serpiente le dice: 

– Es que me mordí la lengua. 

 

Gyvatė klausia mamos: 

– Mama, ar mes nuodingos? 

Motina nustebusi atsako: 

– Kodėl tu nori žinoti, mano dukra? 

Tada gyvatės mergaitė jai sako: 

– Tiesiog prikandau liežuvį. 

 

Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? 

– No sé hijo, pregúntale a tu abuelo… 

 

– Tėti, koks jausmas turėti tokį gražų sūnų? 

– Nežinau, sūnau, paklausk savo senelio… 

 

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas patarė savo studentams: „Jūs turite susipažinti ir su kitų tautų literatūromis, dar senesnėmis ir turtingesnėmis negu mūsiškė. Yra jau nemaža vertimų į lietuvių kalbą, bet jais tenkintis negalima. Jūs turite išmokti bent vieną, o jei galima, tai ir dvi svetimas didžiųjų tautų kalbas bent tiek, kad galėtumėte skaityti knygas tomis kalbomis. Tada atsivers jums didžiuliai kūrybos lobiai, su kuriais susipažinę jūs praturtinsite savo sielos gyvenimą, savo jausmus ir protą!“  

Darija, Jonas, Rokas, JJG Balso žurnalistai 

sužinok apie naujus straipsnius pirmas