- - 2019-02-04

Jau nuo praėjusių metų Kauno Jono Jablonskio gimnazija pretenduoja turėti galimybę ruošti mokinius pagal Tarptautinę bakalaureato Diplomo programą (IB). Tai ne tik svarus gimnazijos įvertinimas, bet ir galimybė gimnazistams įgyti pripažįstamą ir visame pasaulyje vertinamą diplomą. Šiuo metu vyksta akreditavimo procesas, nuo sausio 31 iki vasario 1 dienos gimnazijoje lankėsi Jane Hanna, TB konsultantė, tad tikimės, kad nuo 2020 metų III ir IV gimnazijos klasių mokiniai jau galės mokytis pagal IB Diplomo programą.

Dar kartą trumpai apie IB Diplomo programą:

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa, pasižyminti dideliais akademiniai reikalavimais, subalansuotu ugdymo planu, yra skirta 16–19 metų III – IV klasių mokiniams. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta geriausi pasaulio universitetai. Tarptautinio bakalaureato organizacija (TBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu TBO priklauso apie 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

TBO vadovaujasi šiais ugdymo principais, kurie:

  • pripažįstami pasaulyje, remiasi įvairių šalių ugdymo sistemomis;
  • garantuoja individualų mokymąsi, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
  • gilina dalykų suvokimą, užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus;
  • integruotas pažinimo teorijos kursas padeda suvokti pažinimo esmę;
  • plėtoja mokymosi įgūdžius, plėtoja individualaus ir grupinio darbo įgūdžius;
  • moko pasaulio suvokimą sieti su savosios kultūros pažinimu;
  • stiprina mokymosi motyvaciją, skatina siekti visapusiško išsilavinimo;
  • vadovaujasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

sužinok apie naujus straipsnius pirmas