- - 2023-02-27

2023 metų vasario 7-8 dienomis Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija — „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu’’. Joje dalyvavę mokiniai bei mokytojai iš skirtingų mokyklų bei miestų dalinosi savo nuomone įvairiausiomis temomis.

Šis tradicija tapęs renginys vyko dvi dienas — pirmąją dieną lietuvių kalba, o antrąją — anglų kalba. Abi dienas konferencija prasidėjo svečių pranešimais, o pasibaigus plenariniams posėdžiams, darbas tęsėsi sekcijose, kur mokiniai ir mokytojai skaitė  pranešimus. Taigi straipsnyje norėčiau aptarti savo, kaip renginio dalyvės, įspūdžius.

Pirmąją konferencijos dieną, vykusią lietuvių kalba, dalyviai turėjo galimybę išgirsti istoriko, televizijos laidų vedėjo, LRT nacionalinių ekspedicijų vadovo, profesoriaus Alfredo Bumblausko pranešimą ,,Globalusis pasaulis ir lietuviškosios tapatybės permainos“. O mokiniai savo pranešimuose lietuvių kalba svarstė laisvės, emigracijos, gyvenimo prasmės, tremties, likimo temas.

Antrosios konferencijos dienos pranešimai buvo skaitomi anglų kalba Pirmąjį plenarinio posėdžio pranešimą perskaitė mūsų mokyklos alumnė, VU anglų filologijos studentė Patricija Česonytė. Ji kalbėjo tema ‘‘The Myth of the Western Literary Canon”. Pranešime studentė kalbėjo apie žymiuosius rašytojus, švietimo sistemos spragas teikiant, ,,ką skaityti?” sąrašus, o pristatymą užbaigė  paskatindama klausytojus tyrinėti knygų pasaulį! Vėliau klausėmės Heather Gaddis, Amerikos ambasados atstovės, turinčios itin didelę patirtį mokymo srityje, pranešimo apie kalbų galią, kūrėme savo asmeninius filologinius portretus, porose su dalyviais iš skirtingų mokyklų diskutavome, ką galėtų reikšti mums nežinomi žodžiai, panaudodami žinias iš tų kalbų, kurias jau žinome. Tai buvo itin įdomus, moksleivius įtraukiantis pranešimas! Po to docentė Robin Gingerich kalbėjo apie žodžių galią ir kaip pasitelkę skirtingus žodžius mes galime tiltus statyti arba juos griauti! Diskutavome apie stereotipus — juk kiekvienas iš mūsų turi galimybę  susidaryti nuomonę iškart arba palikti terpę naujoms pažintims. Esame dėkingi pranešėjoms už pasidalintą išmintį!

Pasibaigus plenariniams pristatymams,  dalyviai net iš skirtingų miestų sekcijose kalbėjo aktualiomis temomis: socialinių tinklų įtaka visuomenei, klimato atšilimas, moterų teisės, lyčių nelygybė, utopijos ir distopijos elementai literatūroje… Jaunuolių pranešimuose žibėjo meilė ateičiai, noras kurti tolerantišką, aktyvią, teisingą visuomenę. Smagu, jog būtent tokios konferencijos suteikia moksleiviams galimybę pasidalinti savo nuomone, patirtimi ir praplečia akiratį!

Antrąją konferencijos dieną aš kalbėjau tema ,,Socialinių tinklų įtaka bendravimui ir asmenybės kūrimui (‘‘Social media’s impact on relationships and personal identity: post it or it didn’t happen?”). Aptariau problemas, susijusias su mūsų priklausomybe nuo socialinių tinklų: juk kaip dažnai mums atrodo, kad jei neįkelsi nuotraukos į socialinius tinklus, įrodančios, kad buvai  muziejuje, — turbūt tu jame nebuvai? Privatumo klausimas, bendravimo paviršutiniškumas, noras sulaukti patvirtinimo iš kitų žmonių, nes kitaip kris pasitikėjimas savimi, — tik keletas socialinių tinklų minusų. Nors yra ir daugybė pliusų, socialinius tinklus naudoti reikėtų kuo atsakingiau. Pristačius aktualią temą, įdomu buvo pasiklausyti ir kitų moksleivių pranešimų!

Esu dėkinga, jog turėjau galimybę pasidalinti savo nuomone, pasisemti naujų idėjų, išgirsti skirtingų istorijų!

 

Arijana Kaminskaitė, II akademinės klasės mokinė, Žurnalistų klubo narė.

sužinok apie naujus straipsnius pirmas