- , and - 2023-01-12

Sausio 13-oji — Lietuvos laisvės gynėjų diena. Prisimename žuvusiuosius, džiaugiamės, kad gyvename laisvoje šalyje. Žurnalistai Atėnė Večkytė, Austėja Vyšniauskaitė ir Linas Krulikauskas savo darbus skiria laisvės gynėjams, iškovojusiems laisvę Lietuvai.

IMG_8756

Aš esu Paukštė, žvilgančių akių.

Skraidau virš debesų, nebijodama aukščio takų.

Aš esu Motina, sausio 13 – tosios, naktį šildanti mirusį sūnų.

Aš esu Žmogus minioje,

Laukiantis pragaro liežuvių laisvės migloje.

Aš esu Stebėtojas.

Atšalusi kava

Ir vakar dienos laikraštis

Laisvės alėjoje

Aš esu Moteris,

Upė, įtekanti į Nemuną.

Esu Vaikas.

Nubrozdintas kelis.

Milžinkapis,

Paskendęs ašarose.

O kartu mes esam Lietuva,

Pulsuojanti Europos širdis.

Atėnė Večkytė

IMG_0998

Skaičiuoju paskutines minutes, likusias iki Sausio 13 — osios, bandydama įsivaizduoti, kaip Lietuvos žmonės išgyveno tas nerimo dienas… Kaip jautėsi kovotojai prie bokšto…. Kaip nepalūžo visi, už laisvą šalį, savą kalbą, vaikų ateitį kovoję… Šiurpuliais nueina kūnas, kai apima kasmet pasikartojantis jaudulys. Su pagarba prisimenu tą lemtingą Lietuvai dieną ir galvoju: kaip gera, kad esu laisva. Kaip gera atsikelti ir sava kalba prabilti. Kaip man gera savame krašte kvėpuoti ir apdainuoti žvaigždėtą dangų. Kaip gera savoje pievoje gulėti ir į pavasario saulę žiūrėti. Ačiū TRIS MILIJONUS kartų, ačiū už tikėjimą ir stiprybę, už vienybę, kuri lyg mamos meilė neapleis niekada.

Austėja Vyšniauskaitė

Nuotraukos iš Lino Krulikausko archyvo.

sužinok apie naujus straipsnius pirmas